• Konkurs z informatyki w Szkole Podstawowej w Dydni

     • Celem konkursu informatycznego jest rozwijanie u uczniów umiejętności rozwiązywania problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania informacji oraz rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera.

      Konkurs z informatyki dla uczniów szkół podstawowych jest konkursem przedmiotowym organizowanym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty na podstawie zarządzenia i przekazanym do prowadzenia przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny. Konkurs obejmuje i poszerza treści podstawy programowej przedmiotu Informatyka w szkole podstawowej.

      I etap  – szkolny (9 grudnia 2021 r.) polegał na rozwiązaniu arkusza zadań zawierającego podstawy tworzenia i testowania programów w języku Python oraz podstawy algorytmicznego rozwiązania problemów w zakresie wymagań podstawy programowej z informatyki do szkoły podstawowej.

      Ze Szkoły Podstawowej w Dydni w I etapie konkursu uczestniczyli:

      Michał Kopczyk, Dawid Bocoń i Adrian Zdziarski uczniowie klasy VII b. Do kolejnego etapu zakwalifikowali się: Michał Kopczyk i Dawid Bocoń.

      II etap – rejonowy (25 stycznia 2022 r.) polegał na rozwiązaniu zadań na platformie konkursowej moodle w zakresie poszerzonych wymagań podstawy programowej z informatyki do szkoły podstawowej. Uczniowie Michał Kopczyk i Dawid Bocoń rozwiązali zadania programistyczne, porównując swoją wiedzę i umiejętności z najlepszymi uczniami w województwa podkarpackiego.

      Dziękuję za udział w konkursie.

      Opr. P. Szul