• Rada Rodziców

    • PREZYDIUM RADY RODZICÓW

     SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DYDNI

     W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

     Przewodnicząca: Beata Mazur

     Zastępca: Aleksandra Siedlecka

     Skarbnik: Magdalena Mazur - Frydryk

     Sekretarz: Jolanta Brożyna

      

     KOMISJA REWIZYJNA

     Przewodnicząca: Iwona Pęcherek

     Członek: Paulina Fejdasz

     Członek: Bożena Pelczarska - Klimowicz

      

     DELEGACI RAD ODDZIAŁOWYCH:

     Wojciech Hocyk – kl. 0 a

     Izabela Leszczyk – kl. 0 b

     Iwona Pęcherek – kl. I a

     Bożena Pelczarska - Klimowicz  – kl. I b

     Paulina Fejdasz  – kl. II

     Katarzyna Bąk - Szczepek - kl. III

     Magdalena Mazur - Frydryk – kl. IV

     Jolanta Brożyna – kl. V

     Małgorzata Szul – kl. VI

     Marzena Kot – kl. VII

     Beata Mazur – kl. VIII a

     Aleksandra Siedlecka – kl. VIII b