• Rada Rodziców

    • PREZYDIUM RADY RODZICÓW

     SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DYDNI

     W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

      

     Przewodnicząca: Dorota Brewczak

     Zastępca: Damian Kawałek

     Skarbnik: Magdalena Frydryk

     Sekretarz: Iwona Bluj

      

     KOMISJA REWIZYJNA

     Przewodnicząca: Iwona Pęcherek

     Członek: Elżbieta Klimowicz

     Członek: Aleksandra Siedlecka

      

     DELEGACI RAD ODDZIAŁOWYCH:

     Iwona Pęcherek – kl. 0 a

     Iwona Bluj – kl. 0 b

     Damian Kawałek – kl. I

     Angelika Siedlecka – kl. II

     Magdalena Frydryk – kl. III

     Teresa Nieznańska – kl. IV

     Natalia Rosolska – kl. V

     Elżbieta Klimowicz – kl. VI

     Katarzyna Bluj – kl. VII a

     Aleksandra Siedlecka – kl. VII b

     Magdalena Gaworecka – kl. VIII a

     Dorota Brewczak – kl. VIII b